• 03 okt
    Anne Holms Talentløb 50CC 03 okt 2020 10:15 to 11:45

  • 03 okt
    Anna Holms Talentløb 85CC 03 okt 2020 12:00 to 14:00

Artikler

Træningsleder

Som træningsleder har du ansvaret for følgende:

  Baneanlægget opfylder DMU krav til gennemførelses af træning:

Inden træning kontrolleres anlæggets tilstand for skader. Det kan være skader på indermarkering, barrierer, afbærer planker, huller i belægningen, som kan have indflydelse på kørernes sikkerhed.

To førstehjælpere eller en samarit skal være tilstede på anlægget.

  Nøgler til baneanlæg:

Udvalgte medlemmer har nøgler til baneanlæggets faciliteter. Der er "nøgle-bærere" i alle grupper.

  Kører registrering og træningsgebyr:

Inden træning påbegyndes skal kørere registreres i ”Rottehullet” for kontrol af betalt træningsgebyr og kørerlicens.

  Træningsjournaler:

Træningsjournaler forefindes i "Rottehullet" og udfyldes efter endt træning. Journalerne arkiveres i udfyldt stand i mappen på kontoret.

  Hjælpere.

Træningslederen skaffer selv den nødvendige assistance til træningsafviklingen. Det kan være banepleje, startmaster, baneopsætning og -nedtagning. Det sikres, at hjælpere har den nødvendige licens for at kunne bestride jobbet i henhold til DMU reglement.

  Miljø:

Kontrollerer at alle maskiner er forsynet med spildbakker og at affaldsstoffer bliver tømt i de respektive beholdere i miljørummet. Træningstiderne bliver overholdt incl. opvarmning af motorerne.

  Oprydning:

Efter endt træning skal banen lægges på plads og evt. vandes. Lamper flag og startsnor placeres i depotrummet. Traktorer og vandvogn placeres inde i maskinhallen.

   Fejl på materiel:

Fejl på maskiner eller materiel rapporteres til:

Kurt Hansen:               Tlf. 4468 1035 /Mobil 4045 2293

 

Rottehullet

Cafeteria på Slangerup Speedway Center

Serverer under træning pølser, is og lignende.

Ved MSL og andre store publikumsløb er der også lækker mad fra grillen

 

EliteSmiley

Kontrolrapport